Министър Йорданова обсъди с представителя на УНИЦЕФ проекти по НФМ в областта на детското правосъдие

15-02-2022 15:44

Министерството на правосъдието работи по изменения и допълнения на Закона за домашно насилие, включващ насилието срещу жени и деца  и проекта на закона за детското правосъдие. Проектите ще бъдат представени за публично обсъждане и се надяваме да получим  подкрепа  от обществеността.

Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова по време на срещата й с представителя на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн днес.

Йорданова допълни, че в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, програма „Правосъдие“ в областта на детското правосъдие Министерството на правосъдието като програмен оператор предвижда предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по  два предварително дефинирани проекта  с бенефициенти Върховния административен съд и Главна дирекция „Изпълнение на наказаниията“, както и  проекти, финансирани по Малката грантова схема  с бенефициенти от неправителствения сектор, които са в процес на оценка.

Г-жа де Бройн подчерта, че при жертвите на насилие няма пол и възраст и всеки може да пострада, както децата и жените, така също и мъжете, хората с увреждания, по-възрастните. В този контекст УНИЦЕФ изтъкна иновативната работа на Центровете за застъпничество и подкрепа за пострадали от насилие, „ЗонаЗаКрила” – които предоставят интегрирани услуги за деца жертви и свидетели на насилие и техните родители.