Среща с областния управител на Кюстендил и кмета на Дупница за ползите от новия затвор в Самораново

30-09-2022 13:17

Министърът на правосъдието Крум Зарков, ръководител на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ и заместник-министър Мария Павлова проведоха днес работна среща с областния управител на Кюстендил инж. Александър Пандруски и кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев. Поводът е строежа на Учебния център за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и пилотният затвор към него, които предстоят да се реализират в дупнишкото село Самораново по проект, финансиран от НФМ.

На срещата присъстваха още главният директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов, комисар Надя Радковска – началник на отдел „Международно сътрудничество и обучение на персонала“ при ГДИН и изпълнителният директор на "Български ВиК холдинг“ Ирена Георгиева.

Освен безспорните ползи от изграждането на новите модерни съоръжения за региона, разговорът бе насочен и към притесненията на населението, че строежът на затвора ще задълбочи проблема с липсата на питейна вода. Инж. Пандурски и инж. Чимев потърсиха от министъра на правосъдието съдействие за последващ разговор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на който да се търси решение за подобряване на водната инфраструктура на селото.

От страна на ГДИН бе изразена готовност за нови срещи с местната общественост и при необходимост провеждане на нови разяснителни кампании за бъдещите възможности за сътрудничество с местни работодатели и заинтересовани страни по линия на трудова заетост, както и реализиране на локални проекти в сферата на производството.