Изграждане на учебен център с пилотен затвор е сред основните цели на Програма „Правосъдие“

24-05-2018 14:05

Изграждане на пилотен затвор с учебен център, създаване на преходни отделения или т.нар. half way houses за адаптация на затворници, ремонт на затвори и арести, са сред основните цели на Програма „Правосъдие“ в новия програмен период на  Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.
Програма „Правосъдие“ включва Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ и Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“. Тя ще бъде финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 с безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 млн. евро и национално съфинансиране малко над 5 млн. евро.
Освен подобряване на сградния фонд на местата за лишаване от свобода предстоящите дейности включват още: ефективни мерки за рехабилитация и реинтеграция на жертвите на домашно насилие и работа с извършителите; повишаване на компетентността в съдебната система за прилагане на решенията на Европейския съд по правата на човека и повишаване на  капацитета на магистрати за разширяване използването на обществени санкции и мерки срещу насилие над жени и деца.
Днес, 23 май 2018 г., бяха подписани споразумения за програмите за подкрепа чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. с Министерствата на правосъдието, на културата, на вътрешните работи и на образованието. С подписването на споразуменията на практика се поставя началото на новия програмен период за български проекти, финансирани по двата механизма. Програмите са с общ бюджет над 113,5 млн. евро и ще финансират дейности и проекти в приоритетните сектори правосъдие, вътрешни работи, култура и местно развитие, намаляване на бедността.
От българска страна споразуменията бяха подписани от Иван Иванов, ръководител на Националното координационно звено за двата механизма и директор на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет и държавният секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб. На церемонията, с която се отбеляза и 10 години от началото на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България, присъства заместник министър-председателят Томислав Дончев.
Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов благодари на норвежките партньори за помощта и изрази увереност, че през новия програмен период съвместната ползотворна дейност ще бъде надградена.