Зам.-министър Павлова обсъди възможности за партньорство с Главното управление на Шведската затворна и пробационна служба

27-04-2023 15:26

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова бе начело на делегация от ръководители и експерти от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), която обсъди в Стокхолм възможности за бъдещо сътрудничество между корекционните системи на България и Швеция. Визитата в Шведската столица е в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Едни от основните цели на проекта е повишаване на компетенциите на пробационните служители и актуализиране на инструментариума за оценка на риска и интервенциите при правонарушителите.

По време на разговорите в Главното управление на Шведската затворна и пробационна служба, ресорният заместник-министър благодари за ангажираността и за възможността да бъде изградено сътрудничество в работата с осъдени лица. „За нас е от изключителна важност да надградим и разширим обхвата на използваните методики, програми и начин на работа с правонарушителите, с оглед бъдещата им ресоциализация“, каза Мария Павлова. Тя допълни, че Министерство на правосъдието и ГДИН полагат усилия и реализират конкретни действия, насочени към спазване на международните изисквания за третиране на правонарушителите. На срещата бе изтъкнато, че съвместно с партньорите от  Кралство Норвегия вече е изготвен анализ и е направена оценка на прилаганите програми за обществено въздействие, предстои разработване на нов инструментариум за оценка на риска и разработване на софтуерна платформа.

От страна на домакините бе изразена готовност за проучване на възможностите за развитие на двустранните отношения и засилване на обмяната на опит, по-конкретно при усъвършенстване на използвания у нас инструмент за оценка на правонарушителите.

Работното посещение продължава с преглед на инструментите на оценка на риска в Швеция и посещение на пробационна служба в Стокхолм.