ВСС представи Единния регистър на съдебните преводачи

15-04-2024 14:21

Висшият съдебен съвет представи на Кръгла маса програмен продукт „Единен регистър на съдебните преводачи“. Той е изготвен в изпълнение на Дейност 3. „Подобряване на прилагането на механизмите на възстановителното правосъдие“ по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Норвежкия финансов механизъм. С решение на Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на ВСС, от 09.04.2024 г. той е внедрен за ползване от органите на съдебната власт.

В Кръглата маса участваха Боян Магдалинчев – представляващ Съдийската колегия на ВСС и ръководител на проекта, Мира Иванова – директор на Дирекция „Стратегическо развитие и програми“ в Министерство на правосъдието и ръководител на програмна област 21 по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 г., Виктор Дросу – съветник в дирекция „Правна“ в Международния секретариат на Норвежката съдебна администрация (НСА), координатор на програмно ниво по НФМ в НСА, Леонардо Дориа де Соуса от дирекция „Имиграция“ в НСА, Нина Гулбрандсен от Окръжен съд – Осло, представители на работния екип по проекта, представители на Асоциацията на преводачите в България, на Съюза на преводачите в България и на Сдружението на съдебните преводачи, експерти и магистрати.