Обсъдиха съдебната практика във връзка с регистрацията на вероизповедания

01-02-2024 15:44

Изпълнението на окончателните решения на Съда в Страсбург срещу България относно регистрацията на вероизповеданията събра съдии от софийския съдилища, правителствени агенти и експерти на еднодневен семинар в София.

Събитието откри заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев, а основният лектор бе дългогодишният експерт от Регистратурата на ЕСПЧ – г-жа Людмила Миланова – Фади. Тя направи обзор над стандартите по чл. 9 от Конвенцията за правата на човека (свобода на религията), конкретните решения и засегнатите от тях и нерешени въпроси в частност относно регистрациите на православните вероизповедания.

Интересна перспектива върху проблематиката даде доц. д-р Симеон Гройсман, който проследи генезисът на проблема в поредица от законодателни разпоредби по темата и обясни редица важни канонични положения.

Семинарът осигури възможност да се направи обзор на практиката на националните съдилища, след постановяване на осъдителните решения и за оживена дискусия в търсене на възможни подходи, с които да се отговори на очакванията на Комитета на министрите, който наблюдава изпълнението на някои от делата в засилена процедура.