Самораново: три месеца до срока за финализиране на новия затвор

26-01-2024 16:29

Обратното броене започна: З месеца до срока за финализиране на най-амбициозния и мащабен проект на Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – новият затвор и учебен център в Самораново.
Модерният пенитенциарен комплекс включва още нов арест, „преходни отделения“ (т.нар. half way house), в които лишените от свобода, на които има предстои скорошно освобождаване,  да могат да се подготвят за завръщането си в обществото.
Предвиден е и социален център, в който публични институции, неправителствени организации и гражданското общество ще могат да участват в инициативи, насочени към по-успешната интеграция и социална включеност на лишените от свобода.
Планирани са още изграждане на училище, библиотека, параклис.
На място от фирмата-изпълнител отново дадоха уверения, че  работата по всички новоизграждащи се сгради върви успоредно и  проектът ще бъде завършен в срок.
Средствата са по предефинирани проекти „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ и „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ по Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.