Новият затвор в Самораново месец преди откриването му

28-03-2024 15:47
Обектите в Самораново, месец преди крайния срок: близо 200 работника са на строителната площадка, където усилено вървят довършителните дейности по 10-те сгради, както и по подобряване инфраструктурата на целия терен.
Скоро новият затвор за 400 лишени от свобода, учебният център за 100 служители на ГДИН, преходното отделение и социалният център ще са в съвсем завършен вид.
Най-амбициозният проект на Министерството на правосъдието и на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“: Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“, проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“, Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.