Министър провери напредъка на строежа в Самораново

30-05-2023 10:22
Министърът на правосъдието Крум Зарков провери днес напредъка по изграждането на новия пенитенциарен комплекс в Самораново, който включва учебен център и нов затвор.
Дейността се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“.
На място министърът установи, че строително-монтажните работи се извършват в срок. Обектът трябва да бъде приключен до края на месец април 2024 г.