Пенитенциарният комплекс в Самораново 6 месеца след първата копка

30-06-2023 10:16
6 месеца след символичната първа копка на новия пенитенциарен комплекс в Самораново, теренът до Дупница придобива реални измерения, напълно съпоставими с идейния проект.
Очаква се първият от над 60 години нов затвор в България да бъде готов до края на април 2024 г.
Комплексът включва пилотен затвор с капацитет до 400 лишени от свобода и учебен център за 100 служители на ГДИН.
Проверка на място показа, че напредва и изграждането на едно от двете „преходни отделения“, които са предвидени в Самораново.
Изграждат се и производствените цехове, в които лишените от свобода лица ще имат възможност да участват в трудова дейност.
Целта на най-амбициозният проект на Министерството на правосъдието е да отговори на новите предизвикателства и поетите международни ангажименти за целенасоченост и последователност на реформата в сектора на изпълнение на наказанията, така че тя да доведе до реални и дългосрочни резултати.
Финансирането е по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ на Програма „Правосъдие“.