Извънреден час в училището в с. Ботево: Как деца и родители да реагират при насилие

21-03-2024 11:48

Как деца и техните родители да реагират при случаи на насилие бе темата днес в извънредния час с психолог в училище „Христо Ботев“ в с. Ботево, община Тунджа.

Работата на психолози на терен с хора от ромската общност в малките населени места по разпознаване на домашното насилие, основано на пола бе основен акцент в проекта „Ре-Акция“, изпълняван от сдружение „Евроклуб Жена“ с ръководител Татяна Балъкчиева и финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) през изминалата година. 

Мащабната информационна кампания в общините Тунджа, Стралджа и Болярово включва групови беседи с психолог, в които са участвали общо 120 деца и техни родители, за разпознаване формите на насилие, включително в училище и в интернет. Създадени са четири SOS кабинета за оказване на психологическа, социална подкрепа и подкрепа за личностно развитие в училища, в които няма щатен психолог, както и летен лагер за ученици от уязвимите общности. 

„Виждаме как правителственият, неправителственият сектор и местната власт работят заедно, консолидирано и гледат в една посока при реализиране на дейности, свързани с превенцията от домашното насилие“, заяви Борислав Ганчев, ръководител на програма „Правосъдие“ на НФМ и началник на кабинета на министъра на правосъдието на закриващата конференция по проекта.

Той определи работата на психолози в по-малки маргинализирани общности като ключова за справяне с този чувствителен на обществото проблем. 

По думите Станчо Ставрев, кмет на община Тунджа, която е партньор по проекта, често в малките общности темата за насилието е неразпознаваема. „Дебатът днес тук показва, че проектът има висока добавена стойност към политиките на местно и национално ниво“, добави Ставрев.

В рамките на проекта е издаден и наръчник „Жените сигурни на работното място“. Той е насочен както към служителите, така и към собствениците на фирмите, обясни председателят на Ямболската търговско-промишлена палата Стойчо Стойчев.