Еспешно приключи проект "Протект" на Камарата на следователите в България

05-04-2024 16:31

Камарата на следователите в България (КСБ) и фондация Рисърч и Трейнинг Пойнт представят основните дейности и резултати от проект "Протект", финансиран по Малка грантова схема на програма "Правосъдие" на НФМ 2014-2021.

Камарата благодарим за усилията и отделеното време на всички участници!