Ръководителят на Програма "Правосъдие" проведе техническа среща с Офиса на Финансовия механизъм на НФМ

24-02-2022 14:11
„Изпълняват се основните дейностите за постигане на заложените резултати по изпълнение на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 г., въпреки предизвикателствата, свързани с пандемията.“ Това заяви Десислава Гайдарова, ръководител на програмния оператор на Програмата и главен секретар на Министерството на правосъдието по време на техническата среща с представители на Офиса на Финансовия механизъм на НФМ, Националното координационно звено и бенефициента Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
За пример г-жа Гайдарова посочи приключената реконструкция на съществуваща сграда към затвора в Пазарджик и преобразуването й в учебен център за лишените от свобода. Приет е и идейният проект за изграждане на учебния център и пилотния затвор в България. Подадени са заявления за издаване на съответните разрешения от отговорните институции. Десислава Гайдарова акцентира и върху работата на терен на екипите от адвокати и ромски медиатори, които предоставят правни консултации на лица, живеещи под прага на бедност, вкл. жени и деца от ромската общност с фокус върху домашното насилие. Отбелязано бе и напредъка в електронните дистанционни обучения на полицаи, прокурори и съдии по основни права и върховенство на правото и превенция на насилието над жени и домашно насилие.