19 психолози се включиха в обучение по програма "Мотиватор"

10-06-2024 15:12
Специализирано обучение на психолози по програмата за обществено въздействие „Мотиватор“, разработена по НФМ 2014 – 2021
19 инспектори (психолози) от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) се включиха в специализирано обучение по утвърдената когнитивна програма за обществено въздействие „Мотиватор“, разработена по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на наказанието лишаване от свобода“, по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.
То се проведе в Учебния център на ГДИН в гр. Плевен, в периода от 27.05.2024 г. до 31.05.2024 г.
Целите на инициативата са програмата „Мотиватор“, адаптирана и утвърдена в българските пробационни служби, да се интегрира и в местата за лишаване от свобода. Това ще разшири възможностите на инспекторите (психолози) да прилагат още един съвременен когнитивно-поведенчески модел за оказване на психологическа помощ, в условията на групов или индивидуален формат. Представената програма позволява да се използва и при работа със служители като ефективна мярка за превенция на професионалния стрес, която предоставя възможност за постигане на промяна в мисленето и контрол над поведението.
Водещи на обучението по програмата „Мотиватор“ бяха инспектор Веселина Берова, психолог в ОСИН – гр. Бургас и инспектор Мирослав Петров, инспектор в РСИН - гр. Стара Загора – високо квалифицирани и обучени експерти със солиден практически опит във воденето на корекционни програми.
Петдневното обучение по програмата „Мотиватор“ се проведе в два модула, като в края на обучението на всички участници се предоставиха сертификати.
Сектор „Психологическа лаборатория“, в съответствие със заложените приоритети в своя годишен план, предвижда провеждане на още едно обучение за водещи на програмата „Мотиватор“. По този начин ще се разшири мрежата от специалисти, обучени да прилагат програмата в системата на ГДИН.