Експерти от проект "ПРОТЕКТ" с информационен ден за младежи на тема домашно насилие

12-03-2024 14:34
Експерти от проект „ПРОТЕКТ“ разговаряха по темата домашно насилие с млади хора, част от Академията за лидери на Младежка фондация „Арете“.
По време на срещата бе обсъден този социален проблем, който не намира адекватно решение по отношение на превенцията. Според младите хора е необходимо медиите и обществото да обърнат по-голямо внимание на социално-икономическите условия, които са критичен фактор за прояви на домашно насилие срещу жени. В същото време, те споделиха и загриженост за често едностранното представяне на случаи на домашно насилие сред уязвими групи, което затвърждава съществуващи стереотипи и нагласи в обществото, свързани с извършителите и жертвите на престъплението.
Всички участници изразиха убеденост, че образованието е най-важният път към преодоляване на тези предразсъдъци и за създаване на социална и културна среда, в която всички са равнопоставени и имат равен шанс за развитие.
Събитието бе част от информационната кампания на проект „Информиране – Разследване – Защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“, изпълняван от Камарата на следователите в България в партньорство с Университета в Осло и Фондация „Рисърч & Трейнинг Пойнт“ и финансиран по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021.