Всички ръководители на пробационни служби са преминали през обучение за повишаване на професионалната квалификация

21-09-2023 15:26

Още 15 ръководители на пробационни служби участваха в обучение, организирано по предварително дефиниран проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на наказанието лишаване от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.

Мероприятието е в изпълнението на поддейност 1.5 „Провеждане на обучение за повишаване на професионалните компетентности на ръководителите на пробационните служби по отношението на лидерството, формирането на екип и супервизия“ на ПДП 3.

То се проведе в периода 17- 21 септември т.г., като водещи на обучението бяха Гейр Йенсън - ръководител на Пробационната служба Агдер и Вили Гилл – пробационен експерт от Норвежката пробационна служба

Обучението беше съобразено както с индивидуалните особености на конкретните ръководители на пробационни служби, така и с основните приоритети на ГДИН, сред които:

- придобиване на комуникационни и презентативни умения;

- формиране на умения за сътрудничество и водене на междуинституционален диалог;

- решаване на конфликти и изграждане на поведение сред служителите за недопускане на конфликтни ситуации при работа с осъдени лица;

- мотивиране на персонала и приемане на приоритетите на организацията

- формиране на умения за работа с екип.

По този начин ръководителите на пробационните служби придобиха т. нар. меки умения, обучени са всички ръководители на пробационни служби.