Магистрати, съдебни служители, вещи лица и адвокати ще бъдат обучавани в противодействие и защита на насилието срещу жени и домашното насилие

10-03-2020 16:02

Повече от 290 магистрати, кандидати за младши магистрати, съдебни служители, вещи лица, адвокати, служители на правоохранителните органи и експерти от администрацията ще бъдат обучени в противодействие и защита на насилието срещу жени и домашното насилие.
Обучителните модули са част от дейностите по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., изпълняван от Националният институт на правосъдието (НИП).
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта бе подписан от директора на НИП Миглена Тачева и заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов, ръководител на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 на 18 февруари 2020 г.  
Проектът предвижда и разработването на ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола. То ще бъде достъпно в електронен формат и в тираж от 500 екземпляра. Електронният обучителен модул на програма HELP на Съвета на Европа, посветен на защитата от насилие над жени и домашно насилие, ще бъде адаптиран и пилотно проведен.
Предвижда се оценка на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в тази област, изграден по проект  на НФМ „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност” на Националното бюро за правна помощ.
Целта на проекта е повишаване капацитета на правоприлагащите и правоохранителните органи и администрацията за ефективно прилагане на международните и европейските стандарти за защита от домашно насилие и насилие, основано на полов признак.
Партньор на НИП в изпълнението на проекта е Министерството на правосъдието.