Представиха Центъра за правна помощ за деца в Пловдив

27-03-2024 12:11
Дейността на Центъра за консултиране и правна помощ на деца в Пловдив бе представена в рамките на информационен ден в Младежкия център в Пловдив
Центърът е създаден в рамките на проект „Специализирани услуги за деца в конфликт или контакт със закона“ и функционира от месец април 2023 г.
Ръководителят на проекта Димитър Русинов представи постигнатото до момента - направените анализи и проучвания, изготвените доклади, проведени информационни събития, обучения и работни срещи, създадените партньорства и подписани споразумения. Спря се подробно на етапите, през които е преминал процесът по внедряване на социалната услуга.
Русинов акцентира на профила на децата, с които е работено, причините за попадането им в тази група и даде примери с конкретни случаи, които показват важни тенденции в ромската общност.
В дискусията активно участваха представители на институциите и млади роми. Те се интересуваха от работата на специалистите в Центъра, какви са методите, с които е работено с децата, подходите към проблемите им и най-вече постигнатите резултатите.
Проектът се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и има за цел да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България - Пазарджик, Пловдив и Лом. Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността ИГА, а партньори в изпълнението му - Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child, Норвегия.