Как и къде в отдалечени населени места получават безплатна правна помощ

04-01-2024 14:05

Как хората в отдалечени населени места и ромски квартали получават безплатна правна помощ?

Как адвокати и ромски медиатори помагат, включително на пострадали от домашно насилие? 

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 Националното бюро за правна помощ координира работата на мобилни екипи в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна.

Вижте повече във видеото на Офиса на Финансовия Механизъм.

https://youtu.be/n-7Tu9V4KkM