Ръководителят на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ Мария Павлова посети затворите Пловдив, Враца и Бургас

16-07-2021 11:14
Ръководителят на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 и заместник-министър на правосъдието Мария Павлова посети затворите Пловдив, Враца и Бургас. В тези места за лишаване от свобода и съответно в общежитията към тях – „Хеброс“, „Керамична фабрика“ и „Строител“ се предвиждат редица дейности, с реализацията на които лишените от свобода и задържаните лица ще бъдат поставени в по добри условия за изтърпяване на наказанието, а за служителите ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд.
По предефиниран проект 1 „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ , чийто бенефициент е Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, се предвижда:
- реновиране на затвора гр. Пловдив, включително изграждането на ново затворническото общежитие от открит тип „Хеброс“ с капацитет до 120 лишени от свобода и обособяване на преходно отделение (half way house;
- преустройство и ремонт на новопридобита сграда към затвора гр. Враца, предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип, като се предвижда затворническото общежитие „Керамична фабрика” да бъде преместено в новопридобита сграда, която е част от затвора в града ;
- реконструкция и ремонт на затворническо общежитие „Строител“ към затвора гр. Бургас и обособяване на преходно отделение (half way house).
Създаването на по-здравословна среда за лицата изтърпяващи наказания, е ключова предпоставка за осигуряване индивидуализация на изпълнението на наказанието. С изпълнението на проекта ще се създадат и условия за реализиране на по-богата гама от дейности, услуги и информираност в рамките на местата за изтърпяване на наказания, с акцент върху уязвимите групи.