По-ефективно обучение по Права на човека за студентите

31-01-2024 16:11

Обучения за ефективно преподаване на Права на човека в юридическите факултети на университетите, насочени към настоящи преподаватели и бъдещи преподаватели (докторанти и други млади юристи с демонстриран интерес в областта на Правата на човека) се проведоха на 26-ти и  27-ми януари 2024 г. на 12-ти и 13-ти януари 2024 г. в София.  

Темата е актуална с оглед въвеждането на обучение по Права на човека като задължителна дисциплина в учебната програма на бъдещите юристи.

Домакин на обученията бе Нов български университет, а програмата и лекторите – подбрани от Норвежкият център за правата на човека при Университета в Осло – в качеството им на партньори на Министерство на правосъдието по проектна дейност, целяща повишаване на националния капацитет в областта на образованието по Права на човека.

Внимание бе обърнато на различни форми на преподаване, осигуряване на качество, изготвяне и оценка на учебни програми, и практическо обучение (като правни клиники и симулации на съдебен процес по права на човека). Обучението послужи и като форум за споделяне и дискутирана на идеи и опит между представители на академичните среди от България и други страни.

Лектори бяха проф. Гентиан Зибери , Д-р Сиена Анстис, проф. Малкълм Лангфорт, доц. Нина Райнърс, доц. Матю Сол и проф. Янеке Герардс .

Обученията се проведоха в рамките на предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективна изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, финансиран по програмата „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021.