Преподаватели от НБУ обсъдиха изработване на докторска програма „Права на човека“ с норвежки колеги

25-07-2023 15:24

Експерти от Норвежки център по правата на човека представиха на преподаватели от Нов български университет (НБУ) специфики на норвежките докторските програми и демонстрираха модерната учебна среда на юридическия факултет на Университета в Осло.

В учебното посещение в Норвегия, което се проведе на 14-ти и 15-ти юни 2023 г. в Осло, взеха участие шестима преподаватели от Департамент „Право“ на НБУ и правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на България пред ЕСПЧ“ (ППРБЕСПЧ) към Министерството на правосъдието. То бе част от дейността по изграждане на капацитет за въвеждане на обучение по Права на човека в юридическите факултети на университетите в България в рамките на проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 с бенефициент Дирекция ППРБЕСПЧ.

Работното посещение имаше две основни цели:

  • Провеждане на консултации между бенефициента и партньорите във връзка с изготвяне на План за предстоящите обучителни събития през есента на 2023 г.
  • Изработване на докторска програма „Права на човека“, и получаване на програмна акредитация на български език и на английски език;

Един от двата основни курса в бъдещата програма се предвижда да бъде курсът „Основни международни и европейски механизми за правата на човека в обективното право и правоприлагането“, разработен от проф. д-р Гентиан Зибери, представител на Норвежкия център по права на човека към Университета в Осло. Обсъдени  бяха и останалите курсове в докторската програма „Права на човека“, разработени от преподавателите от Нов български университет.

Очаква се програмата да придобие завършен вид до края на лятото, а есента да бъдат проведени серия от обучителни мероприятия в София и Осло.