Идейният проект за модерен учебен център и пилотен затвор, готов до месец

04-02-2021 11:27

До края на месец февруари 2021 г. трябва да бъде готов идейният проект на целия комплекс в Самораново, който включва изграждане на модерен учебен център за обучение и подготовка на персонала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ и пилотен затвор към него.

Изграждането на учебен център с пилотен затвор към него е част от проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“, чийто бенефициент е ГДИН по Програма „Правосъдие“ на  Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Партньори на Главната дирекция при изпълнението на дейностите по проекта са Университетският колеж на Норвежката корекционна служба, Затворът Она и Преходното отделение „Солхолмен“ в Кралство Норвегия.

На терена до Дупница експерти от избраната проектантска фирма започнаха заснемане и проучвания на мястото и съществуващите сгради.

На огледа за установяване на актуалното техническо състояние на терена присъства и заместник-министърът на правосъдието и ръководител на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ проф. Николай Проданов.

След одобрението на идейния проект, избраната фирма ще има срок от още 3 месеца, за да представи цялостен работен проект за обекта.