Обсъдиха ефективността на изпълнение в България на решения на ЕСПЧ

05-12-2023 12:20

Действията на българските власти да анализират ефективността на националния механизъм за изпълнение на окончателни решения на ЕСПЧ и да предложат мерки за неговото оптимизиране бяха обсъдени Отделът за изпълнение на решения на ЕСПЧ към Комитета на министрите на Съвета на Европа с правителствени агенти от Министерство на правосъдието.

Среща бе проведена Страсбург, като в българската делегация имаше и представители на МВР, Министерството на финансите, и независими анализатори.

Събитието се проведе в рамките на предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективна изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, финансиран по програмата „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021.

Дискусиите бяха съсредоточени върху възможните подходи към една бъдещата формална национална рамка на изпълнението и проучване практиките на няколко други държави членки, сред които Хърватия, Чешката република, Гърция, Полша, Словения, които са въвели формализирани механизми за изпълнение на решенията.