Процесуални представители в лятно училище по права на човека Нидерландия

30-08-2022 11:12
Правителствени агенти от дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека се обучаваха в Нидерландия по проект на Норвежкия финансов механизъм (НФМ).
Мария Димитрова и Ирина Недялкова взеха участие в лятно училище по права на човека, организирано от Университета в Лайден в Хага в рамките на проект „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на Европейския съд по правата на човека“, програма „Правосъдие“, НФМ 2014 – 202.
Едноседмичното обучение бе посветено на тема: „Сексуална ориентация и полова идентичност в международното право“.