Среща на правосъдния министър с представители на Офиса на финансовия механизъм

30-04-2024 14:55
Ден след публичното представяне на новия пенитенциарен комплекс в Самораново, министърът на правосъдието и ръководител на Програмния оператор на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 Мария Павлова посрещна в Министерството на правосъдието представителите на Офиса на финансовия механизъм Анита Фиелсаетер, старши служител и Кристиан Карли, младши служител в Офиса.
Постигнатите резултати по проектите на програма „Правосъдие“ бяха сред темите, обсъдени на работната среща, като Програмата беше отчетена като изключително успешна. Представени бяха и двустранни инициативи, изпълнявани в партньорство с Норвежката корекционна служба и Норвежката съдебна администрация.
Сред другите основни теми бе изпълнението на ПДП 2 „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“. Проектът бе определен като най-мащабният и амбициозен, не само за България, но и във всички държави, които работят по Норвежкия финансов механизъм.
Представителите на Офиса на финансовия механизъм споделиха своите впечатления от комплекса в Самораново и благодариха за показания висок професионализъм и отдадеността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на екипа на Програмния оператор.