Първият випуск на новия обучителен център в затвора-Пазарджик получи своите удостоверения

27-06-2022 14:53

Първият випуск на новия обучителен център в затвора-Пазарджик получи своите удостоверения на официална церемония.

Сред гостите на своеобразния празник бяха и партньори на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 от Норвежката корекционна служба, от Министерство на правосъдието и обществената сигурност на Кралство Норвегия, от Офиса на финансовия механизъм, от Съвета на Европа, от Посолството на Норвегия и от Националното координационно звено.

Точно 1 година след откриването на Обучителния център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното освобождаване, 5-има лишени от свобода получиха своите удостоверения за завършен начален етап на основно образование, в присъствието на ръководството на затвора и на гостите. Общо 15 ученика са се обучавали през тази учебна година, като тенденцията е през следващата, те да бъдат в пъти повече.

Възпитаниците на центъра изразиха своята благодарност към учителите си, „които ги водят по безкрайната стълба на знанието“ и обещаха, дори и навън, да продължават да се ограмотяват, „защото човек се учи, докато е жив“. Те бяха подготвили благодарствени писма за всеки един от своите преподаватели.

Обучителният център, в който има възможност за преквалификация и на служители в затвора, е част от проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ на НФМ 2014-2021 г.

След преустройството на производствен цех в двора на затвора, модерният център разполага с осем класни стаи, кабинети, физкултурен салон, компютърен кабинет, работилници за трудови и квалификационни дейности, като капацитетът за обучение е до 96 лишени от свобода и служители. Средствата за преустройството и оборудването, в размер на 461 хиляди лева, са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма „Правосъдие“