Специален репортаж на ТВ "Запад" за изграждането на обучителен център и пилотен затвор в Самораново