40 експерти в обучение за подкрепа на хора, пострадали от насилие.

06-06-2024 14:54
Над 40 специалисти участваха в Националния сензитивиращ семинар за работещи в институции и организации, предоставящи подкрепа на хора, пострадали от насилие.
Представители на различни институции, сред които общински служители, служители на МВР, детска педагогическа стая, адвокатскати и др. обмениха знания, опит и добри практики за предоставяне на подкрепа на хора, пострадали от насилие. На дискусия бяха подложени подобряването на междуинституционалното сътрудничество и работа в мрежа, криза и кризисна интервенция.
Обсъдена бе и темата за превенция на бърнаут и грижа за помагащите специалисти.
Обучението се организира от Фондация П.У.Л.С. в рамките на проект “Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак” финансиран от Програма "Правосъдие" Норвежки Финансов Механизъм - 2014-2021