Обучение по нова програма, насочена към млади правонарушители и роми в затворите

16-01-2024 14:34
Започна второто обучение на служители в затворите по прилагане на новоразработената програма за рехабилитация и социална реинтеграция на уязвими групи лишени от свобода.
От 15 до 19 януари през обучението ще преминат 115 служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).
Програмата „Проект на живота“ е насочена към младите правонарушители и роми в затворите и е разработена в рамките на проект "Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014-2021.
Предстои „Проект на живота“ да се пилотира в местата за лишаване от свобода, като един от елементите на новата концептуална рамка за рехабилитация на лишените от свобода.
Програмата е резултат от съвместната работа на националните експерти на ГДИН, експерти на Норвежката Корекционна служба и Penal Reform International.