Министър инспектира ремонтните дейности по новото затворническо общежитие в Пловдив

15-05-2024 14:14

До месеци в Пловдив ще има ново затворническо общежитие. Министърът на правосъдието Мария Павлова и главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов посетиха на място терена и провериха ремонтните дейности в общежитие „Хеброс“ към Пловдивския затвор.

Идейният проект предвижда реконструкция на съществуващи сгради на територията на затворническото общежитие от открит тип, с които да се създадат съвременни условия за настаняване на осъдените лица при изтърпяване на наказанията лишаване от свобода. Капацитетът на новото съоръжение е до 130 лица – 65 спални помещения за по двама лишени от свобода, включително и килии за лица със специални нужди. Средствата са отпуснати безвъзмездно по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. В модерната двуетажна сграда са изградени самостоятелни санитарни възли в спалните помещения и общи бани на етажа. Ще има също 4 обзаведени кухни, свързани с трапезарии. На територията на общежитието са предвидени още спортни площадки, перално отделение, помещения за надзорния и административния състав.

В Пловдивското общежитие се създава и едно от четирите преходни отделения в страната, т.нар. half way house, с които ще бъде въведена нова социално-интеграционна концепция за подготовка на затворниците и тяхното адаптиране преди включването им обратно в обществото. То е с капацитет за 9 места. 

От ГДИН планират ремонтни дейности за подобряване на материалните условия и в корпуса на самия затвор. Той и общежитието към него са едни от местата, от където постъпват множество сигнали и оплаквания за състоянието на помещенията, в които лишените от свобода изтърпяват присъдите си. Препоръки за подобряване на санитарно-битовите условия са отправяни многократно в годишните доклади на Омбудсмана на Републиката и от неправителствени организации.