Зам.-министър Павлова инспектира новия корпус в общежитието в Дебелт

31-05-2023 10:26

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова провери затворническо общежитие „Дебелт“ към затвора в Бургас. Там от няколко месеца функционира изцяло нов корпус, в който са настанени 63 лишени от свобода от открит тип. Той бе изграден със средства, осигурени от бюджета на Министерството на правосъдието, като към момента затворниците в цялото общежитие са общо 440, в това число 294 от закрит тип. 

Общежитието в Дебелт бе открито през 2017 г. Със средства от Норвежкия финансов механизъм на мястото на предишно полицейско управление и противопожарно депо, бе изградено най-новото и модерно пенитенциарно заведение, което отговаря на всички европейски стандарти за третиране на лишените от свобода. Това бе и първото ново затворническо заведение с повишени изисквания към охраната, изграждано от много години насам. „С откриването на новия затворнически комплекс в Самораново, който ще включва учебен център, пилотен затвор и арест, усилията за въвеждане на новите изисквания, както към охраната и сигурността, така и към хуманното третиране на закононарушителите, ще бъдат надградени“, заяви Мария Павлова.

Ресорният заместник-министър на правосъдието инспектира още условията на труд на надзорно-охранителния състав и условията, при които търпят присъди лишените от свобода в затворническото общежитие „Житарово“.

Началникът на затвора в Бургас ст. комисар Янчо Желев информира, че за гарантиране на правния и социален статус на лицата се провеждат редица дейности, свързани с комуникативните и социални умения, промяната в нагласите и начините на мислене, изграждане на трудови навици и усвояване на професия. В работата с лишените от свобода се привличат за участие неправителствени организации.

Предстои Мария Павлова да провери и дейностите по изграждането на първото у нас преходно отделение – т.нар. half way house, което се обособява в затворническото общежитие „Строител“. Средствата за него също са осигурени от Кралство Норвегия по проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“. Основната цел за въвеждането на този нов модел за българската система е адаптирането и включването на лишените от свобода в обществото след освобождаване.