ГДИН подписа споразумение за партньорство в областта на международните въпроси с Норвежката корекционна служба

25-02-2024 17:16
Споразумение за партньорство в областта на международните въпроси, проектите и обучението на персонал бе подписно през изминалата седмица в Кралство Норвегия. То е между отдел "Международно сътрудничество и обучение на персонала" при Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) и дирекция "Международно сътрудничество" на Норвежката корекционна служба, като под документа се подписаха ръководителите на двете звена - Надя Радковска и Ким Екхауген. ГДИН е първата институция от страните-бенефициенти в сектор „Правосъдие“ по НФМ 2014-2021, която подписва подобно споразумение.
Събитието се състоя в рамките на работно посещение в Осло, което се проведе в периода 21-23 февруари т.г. В състава на делегация, водена от заместник-министъра на правосъдието Георги Николов, бе и главният директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов. В програмата бяха включени съвместни работни срещи с делегации от Полша и Румъния, като от страна на другите бенефициенти участваха съответните ресорни заместник-министри и ръководители на затворнически системи.
Целта на дискусиите в Норвежка корекционна служба бе всяка от страните да презентира проектите от настоящия програмен период и да бъдат обменени идеи за билатерални дейности. От страна на домакините категорично бе оценен напредъкът по дейностите на Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ и бе заявено, че Норвежката корекционна служба ще продължава да подкрепя усилията на Министерство на правосъдието и ГДИН за ефективна реформа в системата за изпълнение на наказанията.
Работната визита приключи с посещение на затвора Рингерике, където делегацията беше запозната с условията, капацитета и системата за сигурност на пенитенциарното заведение.