Норвежката съдебна администрация се запозна на място с напредъка по проекти на НФМ у нас

28-10-2021 16:48

Представители на Норвежката съдебна администрация се запознаха на място с напредъка по проекти, финансирани от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, изпълнявани от Националното бюро за правна помощ (НБПП), Националния институт на правосъдието (НИП) и Висшия съдебен съвет (ВСС).

В рамките на работното посещение ръководителят на Международния секретариат към Норвежката съдебна администрация Ивар Арнстад, правният съветник Виктор Дросу, старшият съветник в правния отдел на Международния секретариат Сузан Кайа Асфауг и координаторът Нике Ван Де Берг се срещнаха и със заместник-министъра на правосъдието Мария Павлова, ръководител на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021.

Екипи от адвокати и ромски медиатори са предоставили близо 1300 броя правни консултации на лица, живеещи под прага на бедност, включително жени и деца от ромската общност за последните 6 месеца в изпълнение на проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, стана ясно по време на диалога с НБПП. В сътрудничество с експерти от партньора, Норвежката съдебна администрация, продължава работата по анализ на бариерите пред достъпа до правосъдие за представители на целевата група на проекта.

По проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ НИП е предприел мерки за превенция на рисковете, свързани с пандемичната обстановка, чрез въвеждане на възможността за онлайн провеждане на присъствени обучителни дейности. Разработва се рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото за българските магистрати,  съдебните и прокурорските помощници, както и 10 самообучителни ресурса с актуален и систематичен преглед на законодателството и съдебната практика в гражданското и наказателното правосъдие.

Партньорите от Норвежката съдебна администрация и екипът на ВСС по проект  „Повишаване на професионализма в съдебната система“ обсъдиха предприетите мерки по наваксване на закъснението, предизвикано от епидемичната обстановка, по командироване на български магистрати за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека.

Гостите от Норвежката съдебна администрация отчетоха поредицата от срещи като ползотворни пред екипа на Програма „Правосъдие“ НФМ 2014-2021 г. Страните изразиха задоволство от доброто двустранното сътрудничество.