Националният институт по правосъдие приключи успешно два проекта по НФМ

05-04-2024 16:15
Над 3 800 съдии, прокурори, следователи и експерти са преминали през обучителни програми за работа с жертви на домашно насилие и прилагането на европейската правна рамка в сферата на основните права и върховенството на правото през последните 4 години.
Преведени на български език са 36 ключови решения на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените.
Оборудвани са 13 помещения за органите на съдебната власт в страната за видеоконферентни обучения на магистрати, осигурен е богат комплект от учебни помагала и модерна техника за учебните зали на Националния институт по правосъдие (НИП).
Това са част от дейностите по два проекта изпълнявани то НИП, които са част от програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
В новосъздадените споделени учебни пространства в страната са проведени поредица от обучения и видеоконференция на тема „Изкуствен интелект и основни права“ с участието на 394 съдии, прокурори, следователи, съдебни служители. Създаден е модерен и интерактивен уебсайт на института (https://nij.bg/) с възможност за достъп от всички устройства (включително и мобилни).
Заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева благодари от името на министерството, което е програмен оператор на програма «Правосъдие», за доброто изпълнение и за впечатляващите резултати на експертите от НИП, а на Кралство Норвегия за оказаната помощ.