НИП провежда електронно дистанционно обучение по проблемите на сексуалната експлоатация

24-10-2022 15:44

55 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи се включиха в едномесечно електронното дистанционно обучение на тема „Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим”.

Организатор е Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Обучение е разработено от мултидисциплинарен екип от експерти и адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати и служители на правоохранителните органи в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти.

Курсът предвижда самостоятелна работа с учебни материали, групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит (в т.ч. решаване на казуси, дискусии във форум и участие в уебинари), както и полагане на финален тест.

Обучението е насочено към разпознаване на явленията от областта на сексуалната експлоатация и за квалифициране и индивидуализация по дела с фактическа и правна сложност и съчетано прилагане на различни наказателноправни институти, вкл. свързани с действителни и привидни съвкупности с други престъпления, конкуренция на квалификации, усложнена престъпна дейност и др.