Магистрати и полицейски служители преминаха обучение по проблемите на сексуалната експлоатация

28-11-2022 10:55

Четвъртото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието бе организирано по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г

Едномесечният обучителен курс бе насочен към разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти.

Обучението беше завършено успешно от 47 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи, като получената обратна връзка от обучаемите потвърждава високото ниво на удовлетвореност от участието им в обучението.