НИП представи нов уебсайт и 13 учебни пространства в органите на съдебната власт, изградени и оборудвани със средства на НФМ

14-03-2023 17:28

 „Непрекъснатото обучение на магистратите е от изключителна важност. Стандартите за правата на човека стават все по-сложни и развиващи се паралелно с развитието на обществените отношения. Тук е голямата роля на Националния институт по правосъдие (НИП), който успя да създаде цялостна среда за развиване на тези  професионалните умения. Благодарение и на проектите, финансирани от Норвежкия финансов механизъм, които изпълнява НИП, българските магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност ще получат достъп на български език до водещи издания и публикации, свързани прилагане на основните права“.

Това заяви министърът на правосъдието Крум Зарков по време на конференция, на която НИП представи модерния си нов уебсайт и 13 учебни пространства в органите на съдебната власт, изградени и оборудвани с финансовата подкрепа на НФМ. 

Дейностите са част от проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, финансиран от  Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

„С помощта на партньорите ни от норвежката съдебна администрация ще се гарантира съблюдаването на европейските институционални практики“, каза министърът и допълни, че Министерството на правосъдие има задължение да гарантира, че бенефициентите по Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 са изцяло отдадени и способни да изпълнят проектите си, а през последните месеци той се е убедил лично в професионалната работа на НИП по този проект.

„В България ще останат в употреба действащи инструменти и траен капацитет за гарантиране на устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото“, каза още той.

По време на събитието бе демонстриран новия уебсайт на НИП с модерна визия, обогатено съдържание и разширени функционалности, които позволяват лесна навигация, включително и от мобилни устройства.

„По проекта са изградени и оборудвани 13 споделени учебни пространства в органите на съдебната власт. В ход е планирането на обучения в споделените учебни пространства, като се уточняват експерти, учебно съдържание и аудитория за всяко събитие. Обученията стартират през месец април 2023 г.“, заяви директорът на НИП Миглена Тачева.

Тя допълни, че  във Форума по права на човека функционира и група за разработване на структурирано учебно съдържание на самообучителни ресурси (наръчници, ръководства и помагала), които да подпомагат планирането и осъществяването на обучителната дейност на НИП.

„Към месец март 2023 г., в онлайн платформата на Форума по права на човека са регистрирани 126 уникални потребители. Планира се първата присъствена сесия на Форума по права на човека да се проведе на 2 май 2023г.“, каза Тачева.

В края на този месец се подготвят две проучвателни посещения до Европейския съд по правата на човека и Съвета на Европа със съдействието и подкрепата на съдия Йонко Грозев.

Партньорът на проекта, Норвежката съдебна администрация, бе представена от ръководителя на Секретариата Ивар Арнщад, който заяви, че „всички имаме какво да учим един от друг“ и отбеляза високия професионализъм в изпълнението на проекта като ключов фактор за постигането на целите на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм. 

Директно от оборудваните по проекта споделени пространства за обучение в Апелативен съд Пловдив и Окръжна прокуратура Варна се включиха онлайн председателят на съда г-жа Магдалина Иванова и прокурорите Нина Величкова и Радослав Лазаров.