Проведе се виртуален обмен на професионален опит между НИП и Норвежката съдебна администрация

25-06-2021 15:40

Националният институт на правосъдието (НИП) проведе днес онлайн проучвателно посещение до институциите в Норвегия, които организират съдебното обучение  в областта на основните права и върховенството на правото.

Събитието се проведе под формата на виртуален обмен на професионален опит и добри практики и в него се включиха магистрати, съдебни служители, експерти и други специалисти със задълбочени знания и практически опит в разглежданата област.

То се реализира по проект Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществява по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

От страна на норвежките партньори презентации направиха върховен съдия от Осло; заместник-директорът на Норвежката институция за защита правата на човека, ръководителят на международния секретариат на Норвежката съдебна администрация и експерт по изграждането на компетентностни профили на работещите в съдебната система.

Темите, предмет на обсъждане между участниците бяха: структурата и работата на съдебната система на Норвегия; ролята на Норвежката съдебна администрация; обучителните методи за усъвършенстване на професионалните компетентности на магистратите; академичното и професионалното обучение в областта на основните права и върховенството на правото. Заключителната тема бе посветена на специализираните институции в Норвегия, ангажирани със защитата на правата на човека.