Представители на НБУ обсъдиха с норвежки партньори ефективно преподаване по „Права на човека“

19-10-2023 15:38

Преподавател и докторант от департамент „Право“ от Софийския университет обсъдиха с норвежки партньори възможностите за подготовка и начините за ефективно преподаване по „Права на човека“. Доц. Здравка Кръстева и докторантът Петя Аджопова обмениха добри практики и участваха в дискусии и лекции в Университета в Осло – част от едноседмична програма, разработена за тях от Норвежкия център по правата на човека.

Те наблюдаваха и дискутираха как се изнасят лекции от магистърската програма “Theory and Practice of Human Rights” и курса „Права на човека и международното и националното право“. Проведоха дискусии, посветени на юридическите клиники и състезанията по право (moot courts) като инструменти за задълбочаване на теоретичните познания и практическите умения на студентите. Запознаха се с дейностите на центровете “CELL: Centre on Experiential Legal Learning и “LINK – Centre for Learning, Innovation & Academic Development” към Университета в Осло.

Обучението включваше и изпълнение на практическа задача – изнасяне на публична лекция по тема, посветена на защита правата на човека, последвана от обратна връзка от страна на наблюдателите и обсъждане на практически съвети.

Посещението е в изпълнение проект „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, финансиран по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014–2021. Той се изпълняван oт дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, Министерството на правосъдието, в партньорство с Норвежкия център по правата на човека към Университета в Осло и Нов български университет, департамент „Право“.