Министерството на правосъдието прави координационен механизъм с местните институции за бърза реакция при домашно насилие

30-05-2022 14:31

Вербално, психическо и икономическо малтретиране в продължение на години върху 60-годишна жена от мъжа, от когото има  десет деца.

За такъв случай са сигнализирани адвокати, предоставящи безплатна правна помощ в област Варна по проект на Националното бюро за правна помощ, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ).

Сигналът е подаден от кмета на малко населено място в област Варна.

Семейството живее изключително бедно. Скандалите за сметки и прехрана са ежедневие. Мъжът не работи, пуши по две кутии цигари на ден. След поредната изпита чаша алкохол започват и побоищата, разказва пострадалата жена.

След консултация с адвокат жената не признава, че върху нея се осъществява домашно насилие, но иска да се подобри животът й, и децата да не страдат.

Адвокат Филкова подготвя необходимите документи за отпускане на помощи и намиране на работа на жената. Предприети са действия, съвместно с кмета на населеното място, за отделянето й от мъжа, който я тормози.

Адвокат Филкова е един от мобилните адвокати, предоставящи безплатни правни консултации на хора от уязвимите групи в област Варна. Съвместно с ромски медиатор те обикалят отдалечените населени места и ромски махали в областта. Стремежът им е да осигурят по-лесен достъп до правосъдие на граждани в неравностойно положение, като фокусът е жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, деца в риск и представители на ромската общност.

„В последната една година в област Варна 2 189 души са получили безплатни правни консултации, като 108  от направените консултации се отнасят до случаи на домашно насилие и насилие срещу личността“, разказа ръководителят на програма „Правосъдие“ на НФМ Десислава Гайдарова.

Във връзка с работата по проекта във Варна бе проведена кръгла маса с представители на районния съд, районната прокуратура, дирекция социално подпомагане РЗИ, ОД на МВР.

Участниците стигнаха до споразумение, че следва да се информира Националното бюро за прана помощ при всеки сигнал на жертва на домашно насилие, без значение къде е подаден той, така че Бюрото да определи адвокат, който да отива на място и да консултира пострадалия. „Този координационен механизъм ще даде основа в бъдеще на Национален координационен механизъм, които е предвиден в законодателните промени готвени от Министерството на правосъдието“, каза председателят на НБПП Наталия Илиева.

Заместник-министърът на правосъдието Борислав Ганчев, който също присъстваше на срещата заяви, че проектозаконът за защита от домашно насилие скоро ще бъде публикуван за обсъждане.

Той предвижда разширяване на кръга на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, назабавно действие на заповедта за защита, създаване на национална информационна система за случаите на домашно насилие и национален регистър, както и комплекс от мерки срещу извършителите.