Зам.-министър Дечев: Подпомагане на жертвите на домашно насилие е сред основните цели на съдебната реформата

16-06-2023 11:43

„Съдебната реформа не е нещо абстрактно. Една от основните й цели е реален и ефективен достъп до правосъдие на социално слабите, пострадалите и жертвите на домашно насилие.“

С тези думи заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев откри форум на тема „Правна помощ на лицата, пострадали от домашно насилие, и координация на институциите при осъществяване на защитата им“ в гр. Пловдив, организиран от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и Адвокатска колегия-Пловдив.

Участие в събитието взеха кметът на града Здравко Димитров, зам.-председателят на ВКС Мими Фурнаджиева, зам.-омбудсманът Елена Чернева, бившият вицепремиер Иван Демерджиев, националният координатор за домашното насилие от ДНП  Зорница Шуманова, адвокати, магистрати и ромски медиатори, представители на НПО и др. 

Председателят на НБПП Наталия Илиева представи актуална статистика по проекта на Бюрото, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Мобилните екипи от адвокат и ромски медиатор са предоставили 586 правни консултации във връзка с домашно насилие в последните две години и половина в областите Велико Търново, Стара Загора и Варна. 7457 е общият брой на извършените консултации на хора, живеещи под прага на бедност в отдалечени населени места и ромски квартали в трите области.

Зам.-министър Дечев припомни, че през март т.г. Националното бюро за правна помощ, Министерството на правосъдието, МВР и адвокатските съвети в страната подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство за навременна защита на пострадалите от домашно насилие.

Той подчерта важността от приемането на измененията и допълненията на Закона за защита от домашно насилие, чиято сърцевина е въвеждането на координация на най-високо ниво между институциите по тази полкова болезнена тема.

Зам.-председателят на ВКС Мими Фурнаджиева заяви, че законът не бива да бъде инструкция, в него не трябва да има двусмислие.

Председателят на НБПП Наталия Илиева посочи, че в координацията между институциите изключително важна е ролята на общините и здравните заведения, например във връзка с помощ за временно настаняване в общинско жилище, консултиране на възможностите за социално подпомагане и здравни грижи на пострадалите от домашно насилие.

По повод необходимостта от национален регистър, свързан с домашно насилие, заместник-омбудсманът Елена Чернева заяви, че този проблем остава често в рамките на семейството. „Държавата няма официална статистика. Заем само, че в рамките на последните 3 г. около 60 жени са загубили живота си вследствие на домашно насилие.“

Националният координатор от МВР Зорница Шуманова потвърди, че броят на издадените заповеди за незабавна защита на пострадали в последните години расте - за 2020 г. те са били 3057, за 2021 г. - 3244, за 2022 г. - 3 654, а до месец май на т. г. те са 1590 бр.