Мобилно приложение ще помага при домашно насилие

25-08-2023 10:37

Мобилно приложение ще помага на жертвите на домашно насилие с информация за всички институции, към които може да се обърнат за помощ, съобщи пред „Телеграф” директорът на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева. Приложението в момента се разработва от фирма „Информационно обслужване” и ще бъде готово до края на ноември. Всеки ще може да си го изтегли на GSM или друг носител.

Безплатно

По проект на Норвежкия финансов механизъм Бюрото за правна помощ дава възможност на социално слаби хора, които са станали жертва на домашно насилие, да получават безплатна правна консултация. Това е за хората, които живеят под прага на бедност – със специален фокус жени и деца в ромската общност и домашно насилие. Проектът е в 3 области  – Варна, Стара Загора и Велико Търново. Една от дейностите е създаване на такъв координационен механизъм за взаимодействие между институциите, така че лица в нужда бързо да получават помощ и закрила. В Стара Загора сме постигали резултат за 24 часа да се получи заповед за незабавна защита от съда с пълното съдействие на полицията и техния кризисен център”, разказа Илиева.

Медиация

По двама ромски медиатори във всеки от трите региона помагат да се осъществи контакт с ромските общности. Медиаторите уведомяват хората, събират ги и тогава пристигат адвокати, които дават консултации на място в махалите.

„Много е полезно за тази общност. Един ромски медиатор от Варна ми каза: Откакто влизате в махалите, бият по-малко, защото знаят, че тръгват дела. Там има много и разнообразни форми на насилие”, каза Илиева.

Проектът се изпълнява в партньорство с норвежката съдебна администрация. Има консултации на място в регионалните центрове за консултиране и мобилни консултации – адвокати в ромските махали.

Консултации

„Миналата година взехме решение, с което позволихме на адвокатите, които са вписани в регионалните центрове за консултиране, да предоставят правна помощ - консултация на пострадали от домашно насилие на място в районните полицейски управления, кризисните центрове, болничните заведения“, каза още Илиева.

На 16 март т.г. по инициатива на бюрото е подписан меморандум с МВР и адвокатските колегии, към които има създадени регионални центрове за консултиране. Когато полицията установи хора, пострадали от домашно насилие, трябва да ги информира, че имат право на правна помощ. Адвокатските съвети трябва да посочат адвокат, който да осъществи тази правна помощ.