Ключова среща за взаимодействие при прояви на домашно насилие във Велико Търново

20-03-2023 16:18
Ключова среща за взаимодействие при прояви на домашно насилие се проведе във Велико Търново между полиция, адвокатура и ромски медиатори.
Ромските медатори Валери Ангелов, Атанас Атанасов и адвокатите Ирена Стасинопуло, Цветомира Йорданова, Калина Лупа, и Доброслава Керекова обсъдиха с директора на охранителна полиция към ОД на МВР Боян Братолов как по-ефективно да координират действията си в защита на пострадалите от домашно насилие.
По време на срещата ромските медиатори споделиха добрата практика на мобилните екипи съвместно с адвокати от работата им на терен в ромските махали и отдалечените населени места.
Инициативата е в изпълнение на проект, финансиран от НФМ 2014-2021 и изпълняван от Националното бюро за правна помощ.