Предоставени са над 3 хиляди безплатни правни консултации на хора от уязвимите социални групи в отдалечени райони и ромски махали

16-02-2022 14:01

3025 безплатни правни консултации на хора от уязвимите социални групи  са предоставени от мобилните групи от адвокати и ромски медиатори в последните 10 месеца по проект на Националното бюро за правна помощ към Министерството на правосъдието. Над 400 от осъществените консултации са на хора под прага на бедност, от отдалечени райони и от ромската общност в област Стара Загора.

Това стана ясно по време на срещата между заместник-министъра на правосъдието Борислав Ганчев и новоизбраният председател на адвокатската колегия в Стара Загора Златина Йовчева.

Двамата обсъдиха напредъка по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Най честите теми, по които хората търсят правна помощ са родителски права, издръжка на деца и социални помощи. Редица от въпросите са свързани и с проблеми с домашното насилие.

Заместник-министър Ганчев заяви, че Министерството на правосъдието работи интензивно по законопроекта за домашното насилие съвместно с широк кръг институции и неправителствени организации. Той се ангажира да наблюдава работата по проекта и да оказва съдейства.    

Според адв. Йовчева мобилните екипи изключително добре работят с ромските медиатори, който включително организират тематични срещи с общността, на които се осъждат възможностите за решаването на конкретни наболели въпроси.

На територията на Стара Загора по проекта, финансиран от НФМ 2014-2021 работят седем адвоката. Поради високия интерес към предоставяната услуга Националното бюро за правна помощ е одобрило допълнително още 5-ма адвокати, които от следващата седмица ще се включат в мобилните екипи там.