Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

05-01-2024 14:10

В помощ на учителите вече е наличен наръчник за превенция от домашно насилие.

Изготвен е от колегите от екипа на проект „РЕ-АКЦИЯ и електронния му формат може да намерите тук: https://euwomanbg.com/wp-content/uploads/2024/01/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf.

Наръчникът им за цел да повиши способността на образователния персонал (учители, педагози, педагогически съветници, директори, училищни психолози, образователни експерти) да разпознава признаците на домашно насилие сред децата и техните семейства, както и насилието основано на полов признак и други форми на насилие сред децата, на училище.

Дава възможност образователните специалисти да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието.

В наръчника се предлагат примерни активности, които имат за цел да посочат рискови ситуации, свързани с насилие. В него се посочват и примери за национални и международни кампании, посветени на усилията за намаляване на насилието в училище и семейството и домашното насилие, с които учениците могат да се запознаят и в които могат да се включат, с различни инициативи, в рамките на учебната или на календарната година.

Наръчникът е подготвен с подкрепата на партньора по проекта- Община Тунджа, отразявайки нуждите и спецификата на училищата и учителите, които работят на територията на общината.