Обучения по програма „Мотиватор“ за пробационни служители и психолози

12-10-2023 11:52

16 пробационни инспектори и психолози от пробационните служби към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) взеха участие в двуседмично обучение по програма „Мотиватор“, разработена от Норвежката корекционна служба.

Събитието се реализира в София, в периода 25 септември – 6 октомври 2023 г. То е в рамките на поддейност „2.8 Обучение на пробационни служители за прилагане на новоразработени програми и пилотирането им в рамките на проекта”, организирано по предварително дефиниран проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на наказанието лишаване от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.

Инструктори по програмата „Мотиватор“ бяха Андре Бангрен от затвора Ила, Регион изток на Норвежката корекционна служба и Руар Тронес от Регион изток на Норвежката корекционна служба. Основната цел на програмата е формиране на мотивация за реализиране на житейски промени и постигане на необходимото самопознание и разбиране за това как те да бъдат осъществени.

Именно за това, единият от модулите бе с практическа насоченост и всички обучаеми бяха поставени в ситуация на водещи на програмата. По този начин всеки участник успя да придобие представа за трудностите и предизвикателствата при внедряването на програмата, като се обсъждаха възможностите за преодоляване на евентуални пречки при въвеждането й в българските условия.

Проектът предвижда провеждане на следващо обучение за водещи на програмата „Мотиватор“, в което ще вземат участие 15 пробационни служителя. По този начин ще се разшири мрежата от специалисти, прилагащи програмата в системата на ГДИН.