Изследователски екипи от Норвегия и България в сътрудничество за превенция от домашното насилие

18-10-2023 11:44

Изследователският екип и експерти от Камарата на следователите в България и фондация Рисърч&Tрейнинг пойнт бяха домакини на среща с изследователи по въпросите на домашното насилие от Университета в Осло (УО).

Проф. Мейлен Скилбрей и проф. Анна Ратецка от Департамента по право на УО участваха в работни срещи с представители на следствието и прокуратурата, както и на академичната общност в България. Обсъдени бяха ключови въпроси на разследването и анализа на този вид престъпление.

Съвместен екип от български и норвежки експерти е ангажиран в изработването на сравнителен доклад, оценяващ параметрите на престъплението в двете държави, както и добри практики и модели от Норвегия за превенция и разследване на домашното насилие срещу жени, с фокус върху ромската общност.

В интервю за проекта норвежките експерти споделиха, че работните срещи в София са изключително полезни за обмен на опит и намиране на най-ефективните подходи за превенция и разследване на престъплението.

Разликите между Норвегия и България започват с дефиницията на „домашно насилие“ и свързаните с него отношения в семейството и съжителство на партньори в законодателството, сподели проф. Скилбрей. Институционалната структура на органите за разследване също се различава и тези особености ще бъдат отчетени в изследователския доклад.

Сътрудничеството между университета и разследващите органи, според проф. Ратецка, може да има различни форми и може да бъде инициирано от всяка от страните (както по време на досъдебно разследване, така и в оценката и формулирането на наказателни политики), но обективният и безпристрастен поглед на науката към теми като тази е изключително важна, за да осигури базисни научни резултати, въз основа на които да се гарантира равен достъп до правосъдие на всички жертви и справедливи присъди към извършителите.

Събитието е част от дейностите по проект “Информиране-разследване-защита: противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ), финансиран по Малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021.

Повече информация за проекта, материали от експертните изследвания, на сайта на проекта:https://ksbtraining.blogspot.com/search/label/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20PROTECT и във Фейсбук.