Как помагат в кризисен център на пострадали от домашно насилие видяха представители на Норвегия и СЕ

17-03-2023 15:12

Как живеят в кризисен център пострадали от домашно насилие, каква помощ им оказват психолозите и юристите, с какви дейности са ангажирани за справяне с преживяното и каква подкрепа получават, след като приключи престоят им в центъра?

С това се запознаха на място представители на Съвета на Европа и Кралство Норвегия, които наблюдават как се изпълнява Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм  (НФМ) 2014-2021 в България. Ръководител на Програмния оператор е министърът на правосъдието Крум Зарков.

Представителите на Норвежкото министерство на правосъдието и обществената сигурност, Норвежката корекционна служба, Норвежката съдебна администрация, Офиса на финансовия механизъм и Съвета на Европа се срещнаха и разговаряха с жени, настанени в кризисния център на Фондация П.У.Л.С. в Перник, чиито услуги ползват над 300  пострадали от насилие годишно.

Гостите се запознаха с условията и услугите, които предоставя центърът. Станаха свидетели на живия организъм на мястото, в което живеят пострадали и техни деца, разгледаха специално оборудваните помещения за психологически консултации и творческата работилница за арт терапия.

По време на посещението си представители на делегацията разговаряха с жени, които ползват програмите на Фондацията. Една от тях разказа, че сама е потърсила услугите на центъра след пореден тежък акт на насилие от съпруга й. По време на шестмесечния си престой там тя и децата й са получили комплексни грижи. Юристите на Фондацията са й помогнали за подготовката на документите пред съда за получаване на ограничителна заповед. Психолозите ежеседмично са работили с нея и двете й деца за справяне с последиците от преживяното насилие. Екипът на Фондацията е съдействал на жената при кандидатстването и получаване на общинско жилище, както и в търсенето и намирането на нова работа и записване на училище и детска градина на децата. Жената бе категорична, че няма да се върне при съпруга си.

Фондация П.У.Л.С. е една от неправителствените организации, които изпълняват проект, финансиран от НФМ по Програма „Правосъдие“.

Основната цел на проекта „Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ е да подкрепи развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на ромските жени и момичета, жертви на домашно насилие.

Председателката на фондацията Екатерина Велева обясни на гостите, че центърът в Перник подпомага жертви на насилие от 24 години и в момента екипът му полага усилия да развие тази услуга и в гр. Кърджали, където до този момент няма развити услуги за подкрепа на пострадали от насилие.

„Средствата, които получаваме от норвежката страна, ще ни помогнат и да надградим услугите в Перник и да развием капацитета на психолози и социални работници, които работят с пострадалите в региона на  Кърджали “, допълни Велева.

Ръководителят на проекта Юлия Андонова благодари за подкрепата, която НФМ оказва на България и сподели, че програмите и услугите, които той финансира имат ключово значение за организации като П.У.Л.С. за подобряване на услугите за подкрепа на пострадалите от насилие в България.

Посещението бе част от програмата на двудневния Комитет за сътрудничество между донора - Кралство Норвегия, организациите партньори по програмата и екипа за управление на Програмата в Министерство на правосъдието.