Министерството на правосъдието подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за детското правосъдие по малка грантова схема на НФМ

08-08-2022 12:40

Министерството на правосъдието като Програмен оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в областта на детското правосъдие.

Финансиране по малката грантова схема на Програмата ще получат Институт по социални дейности и практики, Сдружение Асоциация на прокурорите и Община Горна Оряховица.

„Това са едни от първите проекти, които ще получат финансиране по малка грантова схема на НФМ. Щастливи сме, че всички те са свързани с детското правосъдие, което е един от основните приоритети на министерството“, заяви ръководителят на програмният оператор и на Програмата и главен секретар на Министерството на правосъдието Десислава Гайдарова.

Проектът „Достъп до справедливост“ на  Сдружение Институт по социални дейности и практики ще бъде насочен към уязвими деца от ромските общности.  Целта е разработването на програма за специализирана услуга, която ще се предоставя в специализирана среда от интердисциплинарен екип, с подкрепата на лидери и медиатори от общността.

Сдружение Асоциация на прокурорите с проекта си „Детска пътека“ ще подготви и въведе специализирана нова услуга, насочена към деца – жертви на насилие, в риск или свидетели на престъпления със специален фокус деца от ромската общност.

По проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца“ на община Горна Оряховица“ ще се работи за  повишаване капацитета на българските власти в областта на правосъдието за деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона; уязвими деца от ромската общност; представители на ромски неформални групи и граждански организации, ромски медиатори, работещи в целевата общност.